info@fysioneckslag.nl 0299 435 962

Praktijkregels

 • Bij aanmelding wordt er gevraagd naar uw NAW-gegevens (een geldig legitimatiebewijs), uw verzekering (zorgpas) en (indien van toepassing) naar de verwijsbrief; (sinds 1 juni 2009 zijn wij verplicht uw Burgerservicenummer – BSN – in onze administratie op te nemen.
 • Wij zijn genoodzaakt om de gereserveerde tijd voor een behandeling, die niet tenminste 24 uur van te voren is afgezegd, bij de patiënt in rekening te brengen. De kosten moet u zelf betalen en kunt u niet in rekening brengen bij de zorgverzekeraar.
 • De verantwoordelijkheid of de patiënt verzekerd is voor fysiotherapie, manuele therapie of alternatieve therapie ligt zonder uitzondering bij de patiënt zelf.
 • Wij streven er naar dat u binnen de gemaakte afspraak wordt geholpen. Voor een consult trekken we gemiddeld 20 minuten uit. Aanbevolen 5 minuten voor aanvang aanwezig te zijn. Neem dan plaats in de wachtruimte, wij komen u ophalen.
 • Binnen onze praktijk behandelen wij elkaar met respect, ongeacht afkomst, huidskleur, religie of geaardheid.
 • Wij verwachten van u als patiënt dat u persoonlijke hygiënische regels in acht neemt en zorgt voor een goede lichaamsverzorging.
 • Voor de behandeling wordt u verzocht een grote en een kleine handdoek mee te nemen.
 • Wij zijn niet verantwoordelijk voor diefstal, beschadiging en/of verlies van eigendommen in het pand of op het buitenterrein (bv. van auto of fiets).
 • Roken is verboden binnen onze praktijk, tevens is het niet toegestaan huisdieren mee te nemen (uitzondering hierop zijn dieren die u wegens uw handicap nodig heeft).
 • Zonder toestemming geen behandelkamer binnenlopen.
 • Bij telefonisch contact graag bellen op het hele of halve uur.

AFZEGGEN EN AFWEZIGHEID

U kunt uw afspraak tot 24 uur van te voren afzeggen. Bij niet tijdig afzeggen brengen wij de kosten van een behandeling bij u in rekening. De kosten moet u zelf betalen en kunt u niet in rekening brengen bij de zorgverzekeraar. Bij geen gehoor of buiten de openingstijden kunt u een bericht inspreken op ons antwoordapparaat. Bij ziekte of afwezigheid van de therapeut bellen wij u zo snel mogelijk of regelen wij vervanging.

KLACHTENREGELING

De praktijk is aangesloten bij een klantenregeling van het KNGF. Als wij niet weten dat u ontevreden bent, kunnen wij niets doen om uw klacht op te lossen. Daarom stellen wij het op prijs dat wij de gelegenheid krijgen om er met u over te praten. Komen wij er samen niet uit, of ziet u om bepaalde redenen af van een gesprek met ons dan kunt u contant opnemen met de Klachtencommissie van onze beroepsvereniging, het KNGF

Contact


Purmerend

Landsmeer