info@fysioneckslag.nl 0299 435 962

Natuurgeneeskunde

NATUURGENEESKUNDE “NECKSLAG”

De complementaire geneeskunde werkt aanvullend op de reguliere geneeskunde tegenwoordig. De benadering van ziekte is als signaal van een verstoring van het hele lichaam (systeem). Mijn eigen visie op deze benadering is de zoektocht naar het antwoord van de vraag: “Waarom heeft het lichaam gekozen voor deze oplossing?”, of “Welk onderdeel van het systeem functioneert niet optimaal om het systeem deze ziekte beeldt aantonen?”

Van huis uit ben ik opgevoed met veel respect voor het menselijk lichaam en het wonder dat het vertegenwoordigt. Mijn ouders, beide leraren, de moeder op het gebied van anatomie en biologie en de vader docent natuurkunde waren de eersten die mij motiveerden en stimuleerden om mij te verdiepen in de geneeskunst.

De basis medische kennis werd vanaf 1994 gevormd met mijn eerste hbo studie als algemeen verpleegkundig vervolgd door een universitaire opleiding in Bewegingswetenschap aan de Universiteit van Bacau, Roemenië, specialisatie Fysiotherapie. Daarna Master studie in Fysiotherapie en drie jaren PhD opleiding gevolgd in Cardiovasculaire Fysiologie.

Sinds 1 januari 2006 werk ik als geregistreerd fysiotherapeut in Nederland. Per januari 2013 ben ik mede eigenaar (samen met mijn vrouw) van de Praktijk voor Fysiotherapie “Neckslag” te Wijdewormer en Praktijk voor Fysiotherapie “Het Grote Huis”, te Landsmeer.

Vanaf mijn Master opleiding ben ik in contact gekomen met alle soorten lichaamsgerichte therapieën: verschillende massage methoden (classicaal, therapeutisch, Shiatsu, de myotensieve technieken, manuele lymfdrainage), reflexologie en voetreflex massage, Cranio Sacraal Therapie. Naast deze benaderingen heb ik mijn aandacht gezet in de laatste 10 jaren op bioresonantie therapie en epigenetica. Afgelopen jaar heb ik mijn Orthomoleculair Epigenetisch Therapeut diploma behaald en sinds 2018 ben ik volmachtig lid van BATC beroepsorganisatie www.batc.nl . 2019 was het jaar waarin P.N.E.I. (psiho-, neuro-, endocrino- immunologie) – advance opleiding heeft gevolgd en andere internationale seminars op gebied van Bioresonantie en quantum geneeskunde.

Op dit moment wordt de intake door middel van specifieke lichaam onderzoek technieken (kinesiologie, manuele therapie, reflexologie) en met behulp van Bicom Optima apparaat gedaan. Vragen lijsten (Anamnese, VAS en TSP, Brein Index) gebruik ik ook via een digitale beveiligd portal (EPD) wordt naar patiënten gestuurd. Daarna wordt met de patiënt een plan van aanpak besproken tijdens een intake en een behandelplan opgesteld. Patiënt en /of wettelijk vertegenwoordiger tekenen een behandelovereenkomst.

BIORESONANTIE THERAPIE

Bicom bioresonantie therapie is een specifieke diagnose en behandelsystematiek die berust op de nieuwste inzichten uit de biofysica en de kwantumfysica. Net als bij andere vormen van resonantietherapie wordt bij deze methode gebruik gemaakt van trillingen. Lichaamscellen communiceren met elkaar op verschillende manieren. Zij wisselen informatie uit via bepaalde frequenties. Wanneer storende substanties zoals gifstoffen, virussen, bacteriën, parasieten of straling op het lichaam inwerken, wordt de communicatie tussen deze cellen belemmerd. Hierdoor ontstaan uiteindelijk ziektebeelden zoals pijnen, allergieën, chronische vermoeidheid, enz. Gedurende de behandeling worden de gevonden ziekteverwekkers verwijderd door de elektromagnetische field frequenties hiervan in spiegelbeeld aan te bieden aan de patiënt via electroden of een behandelmat.

Orthomoleculair geneeskunde

“Orthos” komt uit het Grieks en betekent: juist, recht of gezond, en orthomoleculair staat voor: de moleculen betreffende. In de orthomoleculaire geneeskunde streeft men er dus naar met stoffen te werken die het lichaam zonder schade kan gebruiken en verwerken. In de orthomoleculaire behandelwijze staat het streven voorop om met de voeding zoveel mogelijk nodige en nuttige voedingsstoffen binnen te krijgen en zo weinig mogelijk schadelijke stoffen. Kennis over basale nutriënten zoals vitaminen, mineralen, sporenelementen en aminozuren vormt een essentiële basis van de orthomoleculaire geneeskunde. Het lichaam is benadert als een holistische compleet systeem en vinden van de prioriteiten en overleving mechanismen staat centraal bij de behandeling. Wordt beoordeelt meerderen lichaamsprocessen als methyleren, biotransformatie, neurotransmitters functionaliteit, cellulaire energieproductie, basale werking van het immune systeem   e.z.v om een juiste conclusie te vormen en de oorzak te vinden.

De vijf natuurgerichte principes

De vijf natuurgerichte principes zorgen ervoor dat een therapeut zijn patiënten op een holistische wijze benadert. De diagnose en behandelmethode worden pas vastgesteld als ieder van deze vijf principes in onderstaande volgorde zijn doorlopen. Hierbij wordt ervan uit gegaan dat energie de basis is voor het functioneren van het menselijk lichaam. Voor alle principes geldt een duidelijke prioriteitsrangschikking; een principe kan niet functioneren als de werking van het voorgaande principe niet optimaal is.

1. Energie
Alles in en om ons heen bestaat uit energie.
Wereldwijd wordt energie gezien als de basis van het leven. Energie vormt de basis bij de behandelingen van de BATC therapeut. Er kan pas worden gewerkt aan de overige principes wanneer je energiehuishouding op orde is. Zonder energie functioneert het lichaam niet optimaal en kan er geen genezing plaats vinden. Het is een eerste prioriteit om te zorgen dat je over voldoende energie beschikt, dat er een evenwichtig stromen van de energie plaats vindt en dat eventuele blokkades worden opgeheven.

2. Prikkeloverdracht
De prikkeloverdracht komt tot stand via je zenuwstelsel. Vanuit de hersenen worden prikkels via het zenuwstelsel naar de rest van je lichaam gestuurd. Maar ook andersom worden prikkels vanuit je lichaam naar je hersenen gestuurd. Het zenuwstelsel is, samen met de immune systeem, het belangrijkste communicatienetwerk van je lichaam. De prikkeloverdracht zorgt er ook voor dat bepaalde signalen, bijvoorbeeld over wat je nodig hebt voor herstel, aan het lichaam worden doorgegeven. Een goede prikkeloverdracht is onmisbaar om goed te kunnen functioneren en herstellen.

3. Drainage
In het dagelijks leven heeft ons lichaam regelmatig te maken met overbelasting door afvalstoffen. Enkele oorzaken van buitenaf kunnen zijn: het inademen van vervuilde lucht (zware metalen) of bepaalde stoffen zoals restanten van pesticiden, dioxines of bepaalde toevoegingen in onze voeding. Daarnaast kan ons lichaam zelf een overbelasting van afvalstoffen creëren doordat bijvoorbeeld ons lymfesysteem of bloedcirculatie niet optimaal functioneren. Ons lichaam is onder gunstige omstandigheden in staat om de meeste afvalstoffen zonder problemen uit te scheiden via onze uitscheidingsorganen. Wanneer er te veel afvalstoffen in het lichaam aanwezig zijn, bijvoorbeeld in onze darmen, dan kunnen voedingsstoffen ook niet goed meer worden opgenomen.

4. Voeding
Voeding onderhoudt je cellen en voorziet deze van brandstof. Je dagelijkse voeding is één van de belangrijkste componenten voor een fit en gezond lichaam en een scherpe geest.
Bepaalde voedingsmiddelen worden niet door iedereen even goed verdragen. Dit kan een tijdelijke kwestie zijn. Door gerichte voedingsadviezen kan dit in gunstige zin veranderen. Het is belangrijk dat je de juiste voedingsmiddelen, passend bij je constitutie en omstandigheden, tot je neemt en dat in de juiste hoeveelheden.

5. Geestelijk welzijn
Naast de voorgaande principes beïnvloeden emotionele, mentale en spirituele aspecten jouw gezondheid en welzijn. Bewustzijn over je belemmerende denk- en gedragspatronen is buitengewoon belangrijk. Dit voor het geestelijke maar ook fysieke welzijn. Door zorgen of andere geestelijke spanningen kunnen veel klachten, zoals maagklachten, hoofdpijn of verkrampte spieren ontstaan. Je leert de belemmerende denk- en gedragsproblemen op een gezonde manier te veranderen, te doorbreken of los te laten. Dit voor een zo goed mogelijk herstel, maar ook om in de toekomt in balans te blijven

Contact


    Purmerend

    Landsmeer